Als werkgever van ruim 200 medewerkers verdient het personeelsbeleid onze aandacht. Wij vinden persoonlijke en professionele ontwikkeling een belangrijke randvoorwaarde om je werk goed te kunnen doen. Belangrijke instrumenten die wij hiervoor hebben ingevoerd zijn functionerings-, loopbaan- en beoordelingsgesprekken en het Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) voor iedere medewerker. Onze medewerkers zijn de afgelopen jaren gericht aan de slag geweest met het analyseren en verbeteren van de onderwijsopbrengsten. Om de stap van analyse naar verbeteraanpak nog beter te kunnen maken, zijn onderzoeksvaardigheden nodig en moeten we resultaten van wetenschappelijk onderzoek goed kunnen toepassen. Daarom ontwikkelen we ons verder naar HBO+ of academisch werkniveau. De verwachtingen met betrekking tot de werkgelegenheidsontwikkeling binnen Stichting Marenland worden vastgelegd in een meerjaren bestuursformatieplan. Heeft u vragen over personeelsaangelegenheden, neem dan contact op met onze personeelsadviseur José van Zuylen: josevanzuylen@marenland.org.

marenland academie

Om een goed en breed onderwijsaanbod aan te kunnen bieden, zetten we de talenten van leerkrachten doelmatig in. En we geven onze medewerkers de kans hun talenten verder te ontwikkelen, want dat zorgt voor meer motivatie en werkplezier, en dus voor betere onderwijsresultaten. De afspraken in de nieuwe cao over persoonlijke groei en vitaliteit, worden samen met medewerkers vertaald naar persoonlijke doelen. Vanuit de Marenland Academie bieden we medewerkers op talent gerichte opleidingen aan die passen bij wat de organisatie nodig heeft. Naast de meerwaarde van kennis vergroten en verdiepen stimuleren we met de Marenland Academie ook de onderlinge contacten tussen scholen en collega’s.