Als werkgever van ruim 200 medewerkers verdient het personeelsbeleid onze aandacht. Wij vinden persoonlijke en professionele ontwikkeling een belangrijke randvoorwaarde om je werk goed te kunnen doen. En om een goed en breed onderwijsaanbod aan te kunnen bieden, zetten we de talenten van leerkrachten doelmatig in en geven we onze medewerkers de kans hun talenten verder te ontwikkelen. De afgelopen jaren zijn we gericht aan de slag geweest met het analyseren en verbeteren van de onderwijsopbrengsten. Om de stap van analyse naar verbeteraanpak nog beter te kunnen maken, zijn onderzoeksvaardigheden nodig en moeten we resultaten van wetenschappelijk onderzoek goed kunnen toepassen. Daarom stimuleren we medewerkers om zich verder te ontwikkelen naar HBO+ of academisch werkniveau. Ontwikkeling wordt als volgt gestimuleert:

Persoonlijk Ontwikkelingsplan

Om planmatig te werk te gaan hebben we voor iedere medewerker functionerings-, loopbaan- en beoordelingsgesprekken en het Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) ingevoerd. (De afspraken in de nieuwe cao over persoonlijke groei en vitaliteit, worden samen met medewerkers vertaald naar persoonlijke doelen.)

Kwaliteitsbureau Marenland

Het Kwaliteitsbureau van Marenland is erop gericht om de professionals van Marenland nog sterker te maken. Het team en biedt een uitgebreid aanbod van ondersteuning, zoals individuele talenttrajecten (ambitiebegeleiding), teamcursussen, video-interactiebegeleiding en supervisie. Nieuwe leerkrachten krijgen een apart traject aangeboden.

Marenland Academie

Vanuit de Marenland Academie bieden we medewerkers opleidingen aan die passen bij wat de organisatie nodig heeft. Naast de meerwaarde van kennis vergroten en verdiepen stimuleren we met de Marenland Academie ook de onderlinge contacten tussen scholen en collega’s.

De verwachtingen met betrekking tot de werkgelegenheidsontwikkeling binnen Stichting Marenland worden vastgelegd in een meerjaren bestuursformatieplan. Heeft u vragen over personeelsaangelegenheden, neem dan contact op met onze personeelsadviseur José van Zuylen: josevanzuylen@marenland.org.