Als werkgever van ruim 200 medewerkers verdient het personeelsbeleid onze aandacht. Wij vinden persoonlijke en professionele ontwikkeling een belangrijke randvoorwaarde om je werk goed te kunnen doen. En om een goed en breed onderwijsaanbod aan te kunnen bieden, zetten we de talenten van leerkrachten doelmatig in en geven we onze medewerkers de kans hun talenten verder te ontwikkelen. De afgelopen jaren zijn we gericht aan de slag geweest met het analyseren en verbeteren van de onderwijsopbrengsten. Om de stap van analyse naar verbeteraanpak nog beter te kunnen maken, zijn onderzoeksvaardigheden nodig en moeten we resultaten van wetenschappelijk onderzoek goed kunnen toepassen. Daarom stimuleren we medewerkers om zich verder te ontwikkelen naar HBO+ of academisch werkniveau. Ontwikkeling wordt als volgt gestimuleert:

Persoonlijk Ontwikkelingsplan

Om planmatig te werk te gaan hebben we voor iedere medewerker functionerings-, loopbaan- en beoordelingsgesprekken en het Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) ingevoerd. (De afspraken in de nieuwe cao over persoonlijke groei en vitaliteit, worden samen met medewerkers vertaald naar persoonlijke doelen.)

Kwaliteitsbureau Marenland

Het Kwaliteitsbureau van Marenland is erop gericht om de professionals van Marenland nog sterker te maken. Het team en biedt een uitgebreid aanbod van ondersteuning, zoals individuele talenttrajecten (ambitiebegeleiding), teamcursussen, video-interactiebegeleiding en supervisie. Nieuwe leerkrachten krijgen een apart traject aangeboden. Lees bij ‘verhaal uit de praktijk’ de ervaringen van Jeffrey Roeters.

Marenland Academie

Vanuit de Marenland Academie bieden we medewerkers opleidingen aan die passen bij wat de organisatie nodig heeft. Naast de meerwaarde van kennis vergroten en verdiepen stimuleren we met de Marenland Academie ook de onderlinge contacten tussen scholen en collega’s.

De verwachtingen met betrekking tot de werkgelegenheidsontwikkeling binnen Stichting Marenland worden vastgelegd in een meerjaren bestuursformatieplan. Heeft u vragen over personeelsaangelegenheden, neem dan contact op met onze personeelsadviseur José van Zuylen: josevanzuylen@marenland.org.

 

Verhaal Uit de praktijk

 

Het is maandagochtend. Jeffrey Roeters, leerkracht van groep 8 van obs Jan Ligthart in Appingedam, geeft de kinderen instructie over het vermenigvuldigen van breuken. Hij gebruikt daarvoor het instructiemodel van EDI (Expliciete Directe Instructie). EDI is een bewezen aanpak om de leseffectiviteit tijdens de instructie te verhogen en te zorgen voor betere leerprestaties. Deze aanpak krijg je aangeleerd als je bij Stichting Openbaar Onderwijs Marenland komt werken. Dat gebeurt door het team van het Kwaliteitsbureau van Marenland. Zij zijn erop gericht om de professionals van Marenland nog sterker te maken en bieden een uitgebreid aanbod van ondersteuning, zoals individuele talenttrajecten (ambitiebegeleiding), teamcursussen, video-interactiebegeleiding en supervisie. Nieuwe leerkrachten krijgen een apart traject aangeboden.

Instructie volgens het EDI-model

Jeffrey start de instructie met de vraag wat de kinderen zelf al van het vermenigvuldigen van breuken weten. Als de kinderen daarover nagedacht hebben, vertelt hij wat het doel is van de les. Hij doet een aantal sommen voor op het bord en laat de kinderen op hun wisbordje sommen oefenen. De kinderen vergelijken en bespreken de antwoorden met hun ‘schoudermaatje’. Door middel van het trekken van beurtstokjes neemt Jeffrey een steekproef om te kijken of de kinderen het begrepen hebben. Na het noteren van de te nemen stappen bij het vermenigvuldigen van breuken en het herhalen van het doel van de les, gaan de kinderen er zelfstandig mee aan de slag. Een klein groepje wordt door Jeffrey apart genomen voor extra begeleiding.

Kwaliteitsbureau Marenland

Jeffrey kwam in de zomer van 2017 bij Marenland in dienst. Hij is erg tevreden over de manier waarop hij door het Kwaliteitsbureau wordt begeleid. “Je wordt uitgebreid geïnformeerd, ze komen bij je kijken en geven opbouwende feedback. Het EDI-model dat je krijgt aangereikt geeft je als beginnende leerkracht houvast.” Tijdens zijn opleiding aan de Pabo liep hij drie van de vier keer stage op een school van Marenland. Toen al kreeg hij door middel van klassenbezoeken begeleiding van medewerkers van het Kwaliteitsbureau. “Prettig was dat ze mijn kwaliteiten al kenden toen ik werd aangenomen. We borduren er nu op voort.” Jeffrey zit vol met ideeën over waar hij zich in de toekomst nog in wil ontwikkelen.

Persoonlijke ontwikkeling

Naast het toepassen van het EDI-model verdiepte Jeffrey zich de afgelopen tijd in manieren waarop je de betrokkenheid van kinderen kunt vergroten. Hij experimenteerde met verschillende coöperatieve werkvormen en energizers. Vanuit het Kwaliteitsbureau kreeg hij tips en trucs, en dat smaakt naar meer. “Het gaat erom dat je korte (spel)momenten inbouwt met de kinderen waarin je samen plezier maakt, zodat ze zich daarna weer beter kunnen focussen”, vertelt Jeffrey. “Dat werkt echt.” Jeffey haalde tijdens zijn studie de minor bewegingsonderwijs, daarnaast deed hij ervaring op als NT2 docent. Wens is om zich op deze gebieden verder te specialiseren. Het Kwaliteitsbureau biedt verschillende mogelijkheden om zijn ambities waar te maken. Jeffrey: “Het is uniek dat Marenland dit zelf in huis heeft. En door deze aanpak word je gestimuleerd om jezelf te blijven ontwikkelen.”