Marenland maakt bij afwezigheid van vaste leerkrachten gebruik van invallers. Dat doen we op twee manieren:

flexpool

Vanaf 1 augustus 2015 zijn meerdere besturen een samenwerking gestart en hebben we vanuit de coöperatie Regionaal Transfercentrum Primair Onderwijs Groningen (RTC Groningen) een gezamenlijke Flexpool opgericht. Via de Flexpool bieden we leerkrachten de kans vacatures te vervullen bij de scholen die deelnemen aan het RTC. Inmiddels zijn meer dan 200 scholen aangesloten en zijn 130 leerkrachten actief via de Flexpool. Deze leerkrachten worden vooral ingezet voor vervangingswerk. Poolers krijgen een aanstelling voor langere tijd bij een van de 16 schoolbesturen die lid zijn van het RTC. Een pooler is dus in dienst van een bestuur (en niet van het RTC) en doet bij dit bestuur ook de meeste vervanging. Een pooler kan echter altijd worden ingezet voor vervanging bij één van de scholen van de andere besturen. De Flexpool biedt voor invalleerkrachten het voordeel dat zij verzekerd zijn van werk. Indien mogelijk stromen poolers door naar vaste en reguliere banen. Voor de scholen is het belangrijk dat de vervanging goed geregeld is.

De Flexpool van RTC Groningen wordt beheerd door SLIM Personeelsbemiddeling. SLIM zorgt voor de matching tussen poolers en de vacatures die er zijn. Deelname aan de Flexpool kan alleen via één van de deelnemende besturen. De besturen verzorgen zelf de werving en selectie van poolers. Momenteel hebben 11 medewerkers bij Marenland een Flexpoolcontract. Zij krijgen extra begeleiding vanuit het Kwaliteitsteam van Marenland en kunnen rekenen op loopbaanondersteuning in het onderwijs.

invallerspool

Als alle Flexpoolmedewerkers zijn ingezet, maken wij gebruik van de reguliere invallerspool. Deze pool wordt beheerd en gecoördineerd door SLIM Personeelsbemiddeling. Wilt u invallen bij Marenland, dan kunt u zich inschrijven bij SLIM, www.slim-online.nl