Marenland werkt samen met andere kindorganisaties. Door samenwerking zijn we beter in staat om voorzieningen voor kinderen in onze regio te behouden. Tegelijkertijd biedt samenwerking ons de kans om (nog) beter in te spelen op individuele behoeften van kinderen. Onze ambities is om op verschillende plekken in Noordoost-Groningen kindcentra te realiseren.

kindcentra

Binnen een kindcentrum vormen het onderwijs en de kinderopvang één geheel, met één leidinggevende en één team. Met een doorgaande lijn in opvoeding en ontwikkeling en een breed (naschools) aanbod, bieden we er ieder kind van 0 tot 12 jaar de ruimte zich optimaal te ontwikkelen. Door de voorzieningen te huisvesten onder één dak, kan het aanbod beter op elkaar worden afgestemd, kunnen middelen en ruimten efficiënter worden ingezet, en elkaars kwaliteiten beter worden benut. Bovendien kunnen ouders zowel voor opvang als onderwijs op één plek terecht. In de meest ideale situatie vormen de voorzieningen ook formeel één geheel.

huisvestingsplannen

Bij het maken van plannen voor huisvesting van onze voorzieningen werken we nauw samen met de gemeenten. Wat daarin meespeelt is dat in het gebied waar onze voorzieningen gehuisvest zijn, door aardgaswinning aardbevingen voorkomen. Ook de komende jaren zullen we hiermee te maken krijgen. Daarom worden onze schoolgebouwen aardbevingsbestendig gemaakt. In overleg met de gemeenten wordt gekozen voor het bouwkundig versterken van de scholen of voor aardbevingsbestendige nieuwbouw. Immers, veiligheid staat bij ons voorop. Nieuwbouw en bouwkundig versterken bieden zowel ons als onze omgeving waardevolle mogelijkheden, omdat we dan

  • het gebouw beter kunnen afstemmen op onze (huidige) visie op onderwijs en onze wensen met betrekking tot de ontwikkeling van kindcentra;
  • onze ambitie om duurzame en energieneutrale scholen met een goed binnenklimaat te realiseren, gemakkelijker kunnen verwezenlijken;
  • modulair en flexibel kunnen bouwen, zodat er bij dalende leerlingenaantallen gemakkelijk een gebouw of ruimte kan worden afgestoten of verhuurd;
  • het gebouw kunnen combineren met andere functies (denk bijvoorbeeld aan een wijkgebouw/dorpshuis en voorzieningen op het gebied van cultuur en sport).

Daardoor kunnen we nog meer betekenen voor de leefbaarheid van een wijk of dorp. Bij het maken van plannen voor huisvesting willen we ons daarom niet alleen beperken tot onze eigen voorzieningen. Uitgangspunt is om dit met de gemeenten en andere betrokken partijen breed, over de verschillende beleidsterreinen heen, te benaderen.