Kinderen zijn vanaf 5 jaar leerplichtig. De meeste kinderen gaan al naar school als ze 4 jaar zijn.

inschrijving van uw kind

U kunt uw kind(eren) het hele jaar op een van onze scholen inschrijven. De inschrijving bestaat uit twee delen. Eerst verzamelen we verschillende gegevens via een inschrijfformulier. Ook heeft de school een kopie van het paspoort of de zorgpas van uw kind nodig. Daarnaast vindt er een kennismakingsgesprek plaats op de school. Kinderen mogen in de maand voordat dat ze 4 jaar worden enkele dagdelen proefdraaien op school.