De nieuwe privacy wetgeving

Sinds 25 mei 2018 gelden er strengere privacyregels in Europa

Marenland is verantwoordelijk voor het beschermen van de persoonsgegevens van haar leerlingen en vindt het belangrijk om zich te houden aan deze regels. Wij informeren u graag over de wijze waarop Marenland de privacy van haar leerlingen beschermt.

De informatie hieromtrent kunt u hier downloaden, een exemplaar van de gedragscode vindt u hier.