Bij Marenland is een scheiding aangebracht tussen intern toezicht en uitvoerend bestuur. De RvT houdt toezicht op de bestuurder, is gevraagd en ongevraagd adviseur en treedt op als werkgever van de bestuurder. De taken en bevoegdheden van de RVT en de directeur-bestuurder zijn vastgelegd in een managementstatuut. Eerst stellen we de mensen van de RvT aan u voor.

 

Emme Groot (voorzitter RvT) is adviseur bij KAW en van daaruit werkzaam bij het Economic Board Groningen (EBG). Emme: “EBG is opgericht om de economie in het aardbevingsgebied een impuls te geven. Ik houd me onder andere bezig met de vraag hoe we dat het beste kunnen doen en ben van mening dat opleiden en onderwijs daar onlosmakelijk mee verbonden zijn. Daar moet je dan in het basisonderwijs al mee beginnen. Door er een schepje bovenop te doen kunnen we volgens mij nog meer uit kinderen halen. Ik zou bijvoorbeeld willen investeren in kinderen die van huis uit minder kansen krijgen. Door ze onder andere ook na schooltijd een programma aan te bieden. Denk aan een uitdagend aanbod waar kinderen uit zichzelf naar toe willen. Daar wil ik me graag voor inzetten. Natuurlijk moet ik als lid van de RvT vooral goed op de winkel passen, maar ik duw ook graag een beetje mee.”

 

Ferdinand Vinke is een onderwijsman in hart en nieren. Hij stond onder andere 18 jaar in het vmbo voor de klas. Nu is hij voorzitter van de centrale directie van het Winkler Prins. Ferdinand: “Ik voel me betrokken bij deze regio met z’n aardbevings- en krimpproblematiek, en denk graag mee over hoe we er een positieve impuls aan kunnen geven. Dat betekent kansen grijpen. En die zijn er!

Daarnaast ben ik vooral geïnteresseerd in hoe gemotiveerd kinderen zijn om te leren en hoe ze goede resultaten halen. Natuurlijk ga ik leerkrachten niet vertellen hoe ze moeten lesgeven. Daar moet iedereen op zijn eigen wijze invulling aan geven. Belangrijk is dat mensen intrinsiek gemotiveerd zijn. Ik moet vooral resultaten in het oog houden, mensen erover spreken, en de cultuur en sfeer op de locaties opsnuiven.”

 

Wybren Eijzenga is van huis uit bedrijfseconoom en alweer enige tijd manager bij KPMG. Wybren over zijn keuze voor de RvT: “Ik vind het mooi dat ik mijn kennis en ervaring voor een ander doel mag inzetten. Maar ik leer er tegelijkertijd ook van.” Wybren focust zich op de financiële en bedrijfsvoeringskant. Als analytisch en bedachtzaam persoon past deze rol hem als een jas. Wybren: “Ik kijk onder andere naar de manier waarop processen in de organisatie worden georganiseerd en aangestuurd. Door tendensen in het oog te houden en het er met de mensen in de organisatie over te hebben. Wanneer bijvoorbeeld blijkt dat het ziekteverzuim onder medewerkers toeneemt, kan dat verschillende oorzaken hebben. Denk aan managementstijl, werkdruk of leeftijd van mensen. Daar moet je achter zien te komen, want dan pas kun je er iets aan doen.”

 

Jasper Riddersma studeerde juridische bestuurswetenschappen, maar vond zijn drive uiteindelijk in het onderwijs. Als hoofd onderwijsbeleid en hoofd projectenbureau bij het Drenthe College houdt hij zich bezig met het ontwikkelen en uitzetten van beleid. Jasper: “Ik ben me nog aan het oriënteren op mijn focus in de RvT. Onderwijs zou gezien mijn signatuur de meest logische keuze zijn. Maar ik neig ernaar het breder te benaderen. Ik houd ervan om me in complexe vraagstukken vast te bijten. Als abstract denker en analyticus ligt daar ook mijn kracht. Meedenken over de uitvoering van ambities vind ik mooi. Marenland heeft zichzelf bijvoorbeeld op het terrein van professionalisering behoorlijke doelen gesteld. De uitvoering ervan zou wat mij betreft nog ambitieuzer kunnen. Daar denk ik graag over mee.”

 

Onderwijskundige Ineke Mulder begon haar loopbaan in het onderwijs. Ondermeer als leerkracht (ZMOK) en later als sectordirecteur van een mbo- en vo-instelling. Daarna maakte ze de overstap naar andere werkvelden als gedeputeerde, bestuurder en RvT-lid. De functie van RvT-lid van een onderwijsinstelling stond al een tijdje op haar wensenlijstje. Met Marenland voelde ze een klik. Ineke is een teamplayer, die graag buiten de gebaande paden gaat. Want: “Protocollen zijn instrumenten, maar soms moet je daar van afwijken en gewoon handelen. Wel achteraf verantwoorden.” Tegelijkertijd is ze nuchter: “Marenland staat met de krimp en bevingen voor uitdagingen. Het mooie van Marenland is dat ze lef toont, bijvoorbeeld door verbindingen te leggen met andere partijen. Dat is nodig om een kwalitatief goed aanbod in deze regio in stand te houden. Naast de kerntaken als intern toezichthouder ligt mijn rol in de RvT in het bewaken van de kwaliteit van onderwijs en zorg. Dat betekent ook dat je kritisch moet blijven op vernieuwingen. Alles moet ten goede komen aan het primaire proces. Een mooie uitdaging. Ik heb er zin in!”