Op onze scholen betrekken we ouders op verschillende gebieden en in verschillende vormen bij het onderwijs. Iedere school doet dit op zijn eigen manier. Er worden bijvoorbeeld omgekeerde 10-minutengesprekken gevoerd over het welzijn en leren van het kind. Tijdens informatieavonden worden ouders op de hoogte gehouden van wat er op school gebeurt. Via de medezeggenschapsraad of tijdens thema-avonden praten ouders mee over het beleid van de school. En daarnaast worden ouders, bijvoorbeeld via oudercommissies, ingezet om de school te helpen bij het organiseren van activiteiten. Scholen kijken samen met ouders hoe ze de ouderbetrokkenheid het beste kunnen vormgeven.