De dagelijkse leiding van Stichting Openbaar Onderwijs Marenland ligt in handen van de voorzitter College van Bestuur. De voorzitter College van Bestuur stuurt, samen met de de directeur Onderwijs en Kwaliteit, de schooldirecteuren aan. Schooldirecteuren krijgen, binnen de kaders van het strategisch beleidsplan, de ruimte om samen met hun team een eigen visie en onderwijsconcept te ontwikkelen en deze te vertalen naar een schoolplan. De medewerkers van het onderwijsbureau ondersteunen de directie en de schooldirecteuren.

Bij Marenland is een scheiding aangebracht tussen intern toezicht en uitvoerend bestuur. De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op de voorzitter College van bestuur, is gevraagd en ongevraagd adviseur en treedt op als werkgever van de voorzitter College van Bestuur.