Er werken ruim 200 medewerkers bij Marenland. Hieronder de namen en contactgegevens van de mensen uit diverse geledingen.

Directeur-bestuurder en algemeen adjunct-directeur

Geert Bijleveld
Voorzitter College van Bestuur
geertbijleveld@marenland.org
0596 583320


Leonie Korteweg
Algemeen adjunct-directeur
leoniekorteweg@marenland.org
0596 583320

Medewerkers onderwijsbureau

Cees de Graaf
controller
ceesdegraaf@marenland.org
0596-583320

Jos Sligter
Medewerker secretariaat/personeelsadministratie
jossligter@marenland.org
0596 583320

Arjan Metz
Medewerker huisvesting
arjanmetz@marenland.org
0596 583322

José van Zuylen
Personeelsadviseur
josevanzuylen@marenland.org
0596 583325

Theda Copinga
Medewerker financiële zaken
thedacopinga@marenland.org
0596 583324

Edward van der Beek
Medewerker algemeen en financieel beleid
edwardvanderbeek@marenland.org
0596 583323

Bovenschoolse onderwijsexperts

Istvan Lahpor
Coördinator ICT
istvanlahpor@marenland.org
06-30263119

Mirjam Berghuis
Coördinator bewegingsonderwijs
mirjamberghuis@marenland.org
06 27433043

Hannie Leistra
Zorgcoördinator Ondersteuningsbureau Marenland-Noordkwartier
hannieleistra@marenland.org
06 15895527

Toto Kellner
Medewerker kwaliteitsbureau
totokellner@marenland.org
06 23897593

Mark van der Made
Medewerker kwaliteitsbureau
markvandermade@marenland.org
06-46075220

Schooldirecteuren

Dagelijks Bestuur GMR

Petra van der Molen
Penningmeester GMR
petravandermolen@marenland.org

Marleen van der Molen
Secretaris GMR
marleenvandermolen@marenland.org

Hans Vedder
Voorzitter GMR
voorzitter.gmr@marenland.org

Raad van Toezicht

Ineke Mulder
Lid RvT

Jasper Riddersma
lid RvT

Ferdinand Vinke
lid RvT

Wybren Eijzenga
lid RvT

Emme Groot
Voorzitter RvT
raadvantoezicht@marenland.org