obs De Vuurvlinder (Kindcentrum OPwierde)

Obs De Vuurvlinder en cbs De Triangel vormen samen met dagopvang OPwierde, bso OPwierde en peuterspeelzaal Pinkeltje (ASWA) het kindcentrum OPwierde.