Kindcentrum Noord

Binnen Kindcentrum Noord vormen de school en de kinderopvang één geheel. Met een doorgaande lijn in opvoeding en ontwikkeling en een breed (naschools) aanbod, krijgt ieder kind van 0 tot 13 jaar de ruimte zich optimaal te ontwikkelen.