Stichting Openbaar Onderwijs Marenland is verantwoordelijk voor 21 basisscholen/kindcentra in Noordoost-Groningen. We geven ons onderwijs vorm vanuit onze openbare identiteit, met respect en aandacht voor elkaar en onze omgeving. Onze visie en speerpunten formuleerden we samen met Stichting Christelijk Primair Onderwijs Noordkwartier. De beide besturen staan al decennialang voor goed, aantrekkelijk en toekomstgericht onderwijs. Omdat onze scholen in dezelfde regio staan, we vaak bij elkaar in een gebouw/ Integraal Kind Centrum (IKC) gehuisvest zijn en we te maken hebben met dezelfde kansen en uitdagingen, besloten we onze krachten te bundelen. Samenwerken doen we op bestuursniveau en op onze locaties (IKC’s). We hebben daarbij respect voor elkaars identiteit en maken gebruik van de verschillen. Ook vinden we samenwerking met de kinderopvang en de partners in de omgeving essentieel. Samenwerking met de kinderopvang willen we zoveel mogelijk vormgeven binnen IKC’s. Binnen een IKC vormen onderwijs en kinderopvang één geheel, met één leidinggevende en één team. We bieden er ieder kind van 0 tot 12 jaar door middel van een doorgaande lijn in opvoeding en onderwijs en een breed (naschools) aanbod de mogelijkheid zich optimaal te ontwikkelen. De IKC’s hebben de vrijheid om, binnen de bestuurlijke kaders, hun onderwijs zelf vorm te geven. Zo kunnen ze beter aansluiten bij wat kinderen nodig hebben en inspelen op de mogelijkheden die de wijk of het dorp biedt. Samen kunnen we meer, een buitenkans voor ieder kind!

 

Onze speerpunten

Kwaliteit

In alles wat we doen staat kwaliteit voorop. Wat we doen doen we goed. Samen met onze partners werken we aan een sterk onderwijs- en ondersteuningsaanbod. Gericht op het vergroten van kansen voor ieder kind.

Talenten

Omdat het fijn is om (later) dingen te doen waar je goed in bent en om kansen te bieden, benutten we onze eigen talenten en laten we ook leerlingen hun talenten ontdekken en ontwikkelen. Dat doen we in samenwerking met onze partners.

Toekomst

We voelen ons verantwoordelijk voor de verbinding van onze leerlingen met de (toekomstige) samenleving. Een voorwaarde om kansen te krijgen. We leren ze allerlei vaardigheden op dit gebied. Zoals het kunnen omgaan met verschillen (diversiteit), maar ook vaardigheden op media en ICT-gebied.

Professionaliteit

Om iedere leerling de beste kansen te kunnen bieden blijven we ons ontwikkelen. Dat doen we vanuit professionele leergemeenschappen waar ontwikkelen, eigenaarschap en verantwoording afleggen hand in hand gaan.

Samenwerking

Samenwerking binnen onze Integrale Kind Centra, met de scholen van Noordkwartier en kinderopvang Kids2b, is voor ons een vanzelfsprekendheid. Daarnaast werken we samen met ouders en organisaties en bedrijven in de regio. Want samen kunnen we meer: een buitenkans voor ieder kind!

 

Zie bij ‘documenten’ ons uitgebreide strategisch beleidsplan 2019 – 2023.