Wij vinden het belangrijk dat ouders kunnen kiezen uit onderwijs dat het beste bij hun kind past. Binnen Marenland zijn diverse keuzemogelijkheden:

onderwijsconcepten en profielen

We bieden verschillende onderwijsconcepten en profielen aan. We hebben bijvoorbeeld scholen met daltononderwijs, een jenaplanschool, Qworzo (een school met een ‘eigen’ onderwijsconcept), cultuurscholen, gezonde scholen en scholen met extra bewegingsonderwijs.

Samenwerkingsscholen

Marenland heeft openbare basisscholen en samenwerkingsscholen. Op een samenwerkingsschool heeft zowel de openbare als de christelijke identiteit een plaats in het onderwijs en in de cultuur van de school. Belangrijk is dat ouders, medewerkers en kinderen van beide identiteiten zich er thuis voelen. Afspraken daarover worden bewaakt door een identiteitscommissie.

KindcentrA

Een aantal van onze scholen is gehuisvest in een kindcentrum. Binnen een kindcentrum werken onderwijs en kinderopvang met elkaar samen. Met een doorgaande lijn in opvoeding en ontwikkeling en een breed (naschools) aanbod, bieden we ieder kind van 0 tot 12 jaar de ruimte zich optimaal te ontwikkelen. Onze ambities is om op verschillende plekken in Noordoost-Groningen kindcentra te realiseren, omdat we zo beter in staat zijn om voorzieningen voor kinderen in onze regio te behouden en (nog) beter kunnen inspelen op individuele behoeften van kinderen.

Netwerkschool

We hebben één netwerkschool. Binnen een netwerkschool werken meerdere kleine dorpsscholen met elkaar samen. Door samen één team te vormen, met één management, kan de onderwijskwaliteit duurzaam op hoog niveau worden gehouden en kunnen de financiën efficiënter worden ingezet. Bovendien kunnen kinderen door de samenwerking vaker met leeftijdsgenootjes omgaan.