Goede samenwerking Kindcentrum Olingertil

In kindcentrum Olingertil is de samenwerking tussen het onderwijs en de opvang goed geregeld. Leerkrachten van de basisscholen Citer en Jan Ligthart werken met de pedagogisch medewerkers van Kids2b vanuit dezelfde visie aan het begeleiden van de leerlingen.  Aan een kindcentrum ligt de gedachte ten grondslag dat verschillende partners en organisaties in gezamenlijkheid meer kunnen bieden dan ieder afzonderlijk. Dat ze elkaar nodig hebben om een sterke pedagogische omgeving te creëren. Daarom wordt een kindcentrum ook als één organisatie aangestuurd en vormen alle medewerkers samen één multidisciplinair team. De Olingertil biedt een geïntegreerd aanbod van leren, spelen en ontdekken in een uitdagende omgeving. Om dit zo goed mogelijk te doen hebben de medewerkers gezamenlijke scholing gevolgd om te zien op welke wijze de samenwerking tussen onderwijs en opvang kwalitatief sterk ontwikkeld en uitgebouwd kan worden. Op de afsluitende cursusavond zijn de deelnemers gediplomeerd en hebben ze een aantal uitgewerkte ideeën gepresenteerd die de komende periode zichtbaar gaan worden in de structuur. De kinderen van de Olingertil zijn hierdoor verzekerd van een gedegen begeleiding in hun opgroeiproces.