Gelijke Kansen Alliantie

Het ministerie van OCW werkt aan het bevorderen van gelijke kansen. Ze doen dit met maatschappelijke partners, gemeenten en schoolbesturen. In dit filmpje krijgt u de inzet van het schoolbestuur van Marenland en Noordkwartier te zien.