Gebiedsplan Marenland, Noordkwartier, Kids2b

Marenland heeft samen met de stichting voor Christelijk Onderwijs Noordkwartier en de stichting Kids2b (Kinderopvang) de bestaande plannen voor de huisvesting in ons aardbevingsgebied geactualiseerd en vastgelegd in een gebiedsplan.
Op 10 maart 2016 is het plan “Op weg naar krimpbestendige voorzieningen voor basisonderwijs en kinderopvang” gepresenteerd in het kennisplatform Kindcentrum. De gebiedscoordinator, mevrouw Janny Reitsma, kreeg het eerste exemplaar overhandigd. U kunt het gebiedsplan