De Wilster is gecertificeerde jenaplanschool

De Wilster is vanaf 10 januari 2020 een gecertificeerde jenaplan­school. Daar zijn we trots op! Hoe zit ons onderwijs er uit? Jenaplan is een onderwijsconcept waarin niet de lesstof maar het kind centraal staat.

We gaan op onze school uit van het principe ‘we leren van en met elkaar’. We werken niet met jaarklassen, maar met stamgroepen. In een stamgroep zitten kinderen van drie jaargroe­pen. Ons uitgangspunt is dat kinderen verschillend zijn en daarom veel van elkaar kunnen leren. Het jenaplanonderwijs is gericht op de opvoeding en omvat daar­om veel meer dan het aanleren van kennis en vaardigheden zoals lezen, schrijven en rekenen. De kinderen krijgen de ruimte zich zo breed mogelijk te ontwikkelen. We doen het samen: kinderen, team en ouders. De ouders spelen een belangrijke rol binnen het onder­wijs op De Wilster. Ze brengen hun expertise in of ondersteunen bij activiteiten. Ouders dragen een deel van de opvoeding over aan de school. Er wordt uitgegaan van vier basisprincipes: spreken, spelen, werken en vieren. Deze activiteiten vormen de bouwstenen voor een ritmisch weekplan, waarin inspanning, ontspanning en concentratie wordt afgewisseld. Het zelfstandig spelen en leren wordt afgewis­seld en aangevuld door leren onder begeleiding van een leerkracht. We vinden het vooral belangrijk dat kinderen leren om met elkaar te werken en samen verantwoordelijkheid te dragen. Kinderen ontwikkelen zich namelijk niet alleen door met pen, papier en het hoofd bezig te zijn. Het met elkaar in gesprek gaan, kennisdelen, samenwerken, en het onderzoeken en ondernemen zijn belangrijke pijlers binnen ons onderwijs. Aan het eind van de schoolperiode willen we dat kinderen wijs, zelfbewust en vol zelfvertrouwen de volgende stap kunnen zetten. Onze slogan is dan ook: Eigen wijs de wereld in.