Aantal leerlingen en scholen

 

Marenland telt 2523 leerlingen verdeeld over 21 scholen.

Fusie drie scholen

Tot nu toe zijn obs t Zigt, obs Tasveld en de Jan Ligthartschool in Delfzijl drie zelfstandige scholen. Binnen en aantal jaren zullen de scholen fuseren tot één school en komen zij samen in een nieuw schoolgebouw in Delfzijl.

Zeven kindcentra

Vijf van onze scholen maken onderdeel uit van een kindcentrum. In een kindcentrum is een nauwe samenwerking tussen de kinderopvang en het onderwijs en wordt voor- en naschoolse opvang gerealiseerd in samenwerking met verschillende instellingen.

  • obs Jan Ligthart in KC Olingertil in Appingedam
  • obs de Vuurvlinder in KC Opwierde in Appingedam
  • obs de Garven in KC Tuikwerk in Delfzijl
  • KC Noord in het noorden van Delfzijl
  • obs de Huifkar in KC Ten Boer in Ten Boer
  • ojs De Wilster in KC WIJland, Middelstum (in oprichting)
  • Qworzo in Woldendorp (in oprichting)

Drie scholen in Netwerkschool

Drie scholen in Loppersum werken samen in de Netwerkschool Loppersum. De directeur, de intern begeleider en het team werken op alle drie de locaties. De locaties zijn in Westeremden (Abt Emo daltonschool), Zeerijp (obs De Wilgenstee) en in ’t Zandt (obs de Zandplaat).

Twee Samenwerkingsscholen

Twee scholen in Marenland zijn samenwerkingsschool. Bs De Kronkelaar in Wagenborgen en KC Noord in Delfzijl. In deze scholen zijn een openbare en een christelijke school samengegaan in een samenwerkingsschool.

Aantal Personeelsleden

In Marenland werken ongeveer 250 medewerkers. Hiervan zijn bijna 200 medewerkers onderwijzer en 20 hebben een directiefunctie. 76% van de medewerkers werkt in deeltijd en 24% heeft een volledige aanstelling. 83% van de medewerkers in Marenland is vrouw.