Een stap vooruit met Hilde Kruijskamp

Marenland wil in de beleidsperiode 2015 – 2019 flinke stappen zetten in uitdagend onderwijs, ouderbetrokkenheid, ondernemerschap en professionalisering. Hoe wordt daar vorm aan gegeven? In ieder Marenlandbulletin een medewerker aan het woord.

Waar werk je en wat is je functie?
Ik werk als meerscholig directeur op obs Fiepko Coolman in Spijk en op obs Hiliglo in Holwierde. Beide scholen liggen in het noordelijk gebied van onze Stichting Openbaar Primair Onderwijs Marenland, op ongeveer 6 km van elkaar. Beide scholen zijn dorpsscholen. Waar ik me nu met name mee bezighoud is om nieuwe kindcentra te gaan realiseren in zowel Spijk als Holwierde.

In Spijk zijn we samen met buurschool De Borgstee, Kids2b en de bibliotheek zover dat het programma van eisen omgezet is in een voorlopig ontwerp. De locatie is bekend (bij de sportvelden). We zijn nu met elkaar in gesprek om te komen tot een definitief ontwerp. Het leuke is dat er twee scholen onder een dak komen, waarbij ouders in het dorp de keuze hebben voor openbaar en christelijk onderwijs. Met alle betrokken partijen zijn de kernwaarden helder. En dat er verschil in visie is … dat kan! De architect heeft de school getekend met drie onderwijsvleugels waar verschillende mogelijkheden voor indeling van de ruimten mogelijk zijn. Daarnaast is er een grote gezamenlijke ruimte waarin ook de bibliotheek gehuisvest is. Erg leuk om dit proces mee te mogen maken!  Er zijn nu plannen om ook in Holwierde een nieuw gebouw neer te gaan zetten. Ook hier krijgen we de mogelijkheid om een mooie kans te benutten om samen met het dorp de verbinding te blijven zoeken. De visie is gereed, de ontwikkelingen met het dorp gaan door. Kortom, ook hier een nieuwe uitdaging! Marga Lamain wilde graag weten welke rol ik inneem in het proces. Verbinding maken en vinden is voor mij belangrijk, naast initiator, ondernemer, critical friend, promotor, bewaker van proces, luisteraar, visionair etcetera.

Met welk thema uit het strategisch beleidsplan houd jij je veel bezig?
Met alle thema’s van het strategisch beleidsplan houden we ons natuurlijk bezig. Deze thema’s zijn verwerkt in de schooljaarplannen. Uitdagend onderwijs is een proces waar we aan blijven werken. Ouderbetrokkenheid en ondernemerschap staan met name in Holwierde centraal. In Spijk is de centrale vraag bij het realiseren van een kindcentrum hoe we onderwijs willen geven dat past bij onze leerlingpopulatie en de toekomst. Hoe maken we een voorziening voor 2- tot 13-jarigen, waarbij een doorgaande leerlijn zichtbaar is? Een veilig pedagogisch klimaat is voor ons essentieel. Hoe zien we de samenwerking met de betrokken partijen? Hoe brengen we twee verschillende culturen en een visie  samen in een kindcentrum?

Hoe doe je dat en wat levert het op?
In Spijk hebben we ouderavonden gepland, waarin we ouders hebben bevraagd over onze huidige school. Waar zijn we als school sterk in en wat moet behouden blijven? Wat vinden ouders minder belangrijk? En tips/handreikingen voor de nieuwe school. Het levert een grote betrokkenheid op. Ouders geven aan dat ze zeer tevreden zijn over onze werkwijze, waaronder de sterke pedagogische cultuur bij ons op school. Ook zeggen ouders dat wij hun kind echt zien. Dat is voor ons een basisvoorwaarde en vanzelfsprekend.

Woorden die passen bij ons kindcentrum Spijk: binnen-buiten leren, gepersonaliseerd leren, taal als basis, naschools aanbod afgestemd op visie.

In Holwierde is de visie ook beschreven. Thema: sportieve gezonde school, op weg naar bewegend leren, natuur, verbinding met het dorp.

Wie schrijft de volgende ‘Een stap vooruit ..’? Waarom?
Ik zou heel graag Herman Scholte de volgende ‘Stap vooruit’ willen laten schrijven. Herman is altijd bezig met onderwijsver-nieuwing en gaat binnenkort genieten van pensioen. Herman heeft erg veel expertise en is inspirerend voor velen. Herman, graag horen we van jou welke stappen wij nog kunnen maken in onze mooie kindcentra op het gebied van onderwijs!.