Een buitenkans voor ieder kind met Ilona Kramer

Een buitenkans voor ieder kind. Dat bieden we door ons te richten op kwaliteit, talenten, professionaliteit, toekomst en samenwerking. Hoe wordt daar vorm aan gegeven? Een medewerker aan het woord.

 

 

Ilona Kramer

Waar werk je en wat is je functie?
Sinds 2017 werk ik op De Vuurvlinder. Hiervoor heb ik negen jaar op andere scholen binnen Marenland lesgegeven. Van deze negen jaar heb ik zeven jaar op de Fiepko Coolman gewerkt. Het lesgeven vind ik fantastisch om te doen. De kunst is om alle leerlingen te bieden wat ze nodig hebben. Dit heb ik altijd als een uitdaging gezien. Sinds dit schooljaar heb ik geen lesgevende taken meer. Dit was een bewuste keuze, omdat ik graag meer wilde meedenken over de mogelijkheden die er zijn om het onderwijs te verbeteren en de leeropbrengsten te vergroten. Deze kans heb ik gekregen. Ik ben nu intern begeleider, bouwcoördinator bovenbouw, ICT’er en coach van startende leerkrachten bij ons op school. Ook ben ik begonnen met de schoolleidersopleiding. De rol van intern begeleider is nieuw voor mij. Deze rol pak ik samen met Brenda Geertsema op. Zij heeft al jaren ervaring als intern begeleider. Brenda werkt sinds dit schooljaar bij ons op
De Vuurvlinder.

Met welk thema houd jij je veel bezig?
Kwaliteit en talenten.

Hoe doe je dat en wat levert het op?
Doordat ik veel verschillende rollen heb, doe ik veel verschillende dingen. Deze afwisseling vind ik erg leuk. Ik heb vier aspecten gekozen waar ik de afgelopen maanden mee bezig ben geweest Dit schooljaar ben ik begonnen om de visie te herijken bij ons op school. Ik vind het belangrijk dat je keuzes kunt maken op basis van je visie. En dus ook dingen kunt schrappen, omdat ze niet bij de visie passen. Zoals Hans van der Loo zegt: “Een visie bindt mensen en geeft richting. Een visie is een bron van energie. Een visie draagt bij aan verhoogde effectiviteit.’’ Ik heb in december oriënterende gesprekken met collega’s gevoerd over onderwijs. Deze waren waardevol. Uit deze gesprekken haal ik informatie die we gaan gebruiken voor onze visiebijeenkomst. Het coachen van startende leerkrachten vind ik leerzaam om te doen. Ik kan mijn kennis delen en helpen als dat nodig is. Door klassenbezoeken en gesprekken te voeren worden de problemen die ze tegenkomen in en buiten de groep besproken en worden ervaringen uitgewisseld. In het bouwoverleg zijn we beziggeweest met het onderwerp feedback. Worden er tips en tops benoemd? Hoe doe je dat dan? Hier hebben we afspraken over gemaakt. Dit werd door de collega’s als zinvol ervaren. Dit onderwerp heb ik gekozen omdat we dit schooljaar met collegiale visitaties begonnen zijn. Sinds januari zijn wij gestart met een ‘klusklas’. Een aantal leerlingen van onze school volgt het middagprogramma van de PRO Master Class. Dit in samenwerking met Pim Wildeman. Gerda Rijskamp (onderwijsassistent bij ons op school) verzorgt hier de kooklessen.

Wie schrijft de volgende ‘Een buitenkans voor ieder kind..’? Waarom?

Marion Medema, omdat zij per 1 februari onze nieuwe directeur is.