Een stap vooruit met Evelien Lamain

Marenland wil in de beleidsperiode 2015 – 2019 flinke stappen zetten in uitdagend onderwijs, ouderbetrokkenheid, ondernemerschap en professionalisering. Hoe wordt daar vorm aan gegeven? Een medewerker aan het woord.

Waar werk je en wat is je functie?

Mijn naam is Evelien Lamain. Ik ben sinds dit schooljaar werkzaam op obs Meedhuizen en sta hier fulltime voor de groepen 6, 7 en 8.

Met welk thema uit het strategisch beleid houd jij je veel bezig?

Ik wil me ook het komende jaar weer richten op het geven van uitdagend onderwijs. Na een jaar werkzaam te zijn geweest in het speciaal onderwijs hecht ik extra waarde aan passend onderwijs. Ik zie het als een heel mooi streven om ons onderwijs steeds meer aan te passen aan de verschillen tussen kinderen.

Hoe doe je dat en wat levert het op?

Ik denk altijd na over de volgende aspecten: Wat is de beginsituatie van mijn leerlingen? Wat is dan een passend leerdoel? Welke taken en materialen zijn bruikbaar om de leerdoelen te behalen? Wat moet ik in mijn onderwijsproces organiseren om dit te bereiken? Wat is dan een geschikte leeromgeving om dit te doen? En hoe controleer ik of het doel is bereikt? Met deze kennis ga ik differentiëren in de les in instructie en feedback.Daarnaast heb ik veel aandacht voor kinderen met een leerachterstand of kinderen die extra zorg nodig hebben, en heb ik oog voor de meer begaafde leerlingen. Met deze leerlingen ga ik samen op zoek naar uitdaging. Door deze stappen te zetten neemt de kans toe dat de kwaliteit van je onderwijs verbetert, maar je bereikt vooral veel YES-momentjes. Ik heb de afgelopen 6 weken al wel mogen ervaren dat het zeker in een driegroepscombinatie een hele uitdaging is om uitdagend onderwijs op maat aan te bieden.

Ideeën op dit gebied?

Afgelopen schooljaar heb ik de cursus ‘Eigenaarschap van leren’ gevolgd van Beja Coops. Hier heb ik veel ideeën opgedaan: Omgekeerde oudergesprekken, kindgesprekken, datamuur, portfolio, coöperatieve werkvormen, kinderen hun eigen werk laten beoordelen, identificeren i.p.v. corrigeren, effectief feedback geven en betekenisvol onderwijs bieden. Een aantal van deze ideeën heb ik inmiddels al in de praktijk uitgevoerd. Gelukkig heb ik nog alle tijd om aan de slag te gaan met de andere werkvormen. Ik heb er zin in!

Wie schrijft de volgende ‘Een stap vooruit ..? Waarom?’

Bij deze geef ik het stokje door aan Esther Dijkstra. Zij is de nieuwe directeur van obs Meedhuizen en zit vol met nieuwe ideeën waarmee wij binnen Marenland ons voordeel kunnen doen.