Een stap vooruit met Esther Dijkstra

rbf_4030-kopie

Marenland wil in de beleidsperiode 2015 – 2019 flinke stappen zetten in uitdagend onderwijs, ouderbetrokkenheid, ondernemerschap en professionalisering. Hoe wordt daar vorm aan gegeven? Een medewerker aan het woord.

Waar werk je en wat is je functie?

Even voorstellen: ik ben Esther Dijkstra, sinds 1 augustus 2016 directeur op obs Meedhuizen. Momenteel volg ik een post hbo studie Verandermanagement aan de Hanzehogeschool te Groningen.

Met welk thema uit het strategisch beleidsplan houd jij je bezig?

Ouderbetrokkenheid. Omdat kinderen een flinke stap vooruit zetten wanneer leerkrachten en ouders goed contact met elkaar hebben en samenwerken. Wij hebben een visie op ouderbetrokouderbetrokkenheid geformuleerd en werken dit uit door meer werk te maken van het uitspreken van wederzijdse verwachtingen van school en ouders. I like!

Hoe doe je dat en wat levert het op?

We zijn het schooljaar gestart met omgekeerde oudergesprekken. Dat wil zeggen dat de ouders aan de leerkrachten vertellen over hun eigen kind. Vanaf oktober 2016 is onze werkgroep ouderbetrokkenheid in het leven geroepen. Ouders en team werken samen aan optimale voorwaarden voor het ontwikkelen en leren van kind thuis en op school. Deze week voeren we met de werkgroep ouderbetrokkenheid gesprekken met alle ouders van de school om vast te stellen hoe het eigenlijk met de betrokkenheid van onze ouders op obs Meedhuizen is gesteld. We bespreken onderwerpen als overblijven, de toekomst van de school, het voeren van oudergesprekken en sociale veiligheid. Als leidinggevende ben ik geïnteresseerd in de wijze waarop we ouders kunnen blijven bereiken in de veranderende wereld van vandaag. Wat zijn nu de bakens?

Ideeën op dit gebied?

Ons team heeft op 12 november inspiratie opgedaan bij het minisymposium ‘Wij, de leraar’, door Marcel van Herpen in Uden. Daar werd onderbouwd dat verbondenheid het antwoord is op uitval en buitensluiten. Onderwijs en opvoeding met het leven als uitgangspunt en de ander als perspectief. Met leerkrachten, sporttrainers, (groot)ouders en anderen kan een pedagogisch netwerk om een kind gebouwd worden. Zo ontstaat een nieuw uitzicht, zelfs in onmogelijke situaties. Tevens zie ik de implementatie van een ouderportaal op obs Meedhuizen als een mooie stap vooruit. We kunnen met een ouderportaal de bestaande communicatie met ouders versterken. Face-to-face gesprekken worden inhoudelijker en mogelijk voelen ouders zich meer betrokken.

Wie schrijft de volgende ‘Een stap vooruit ..’? Waarom?

Bij deze geef ik het stokje door aan Arjan van der Kooi. Arjan is de nieuwe directeur van de samenwerkingsschool De Kronkelaar. Hoe verloopt het eerste jaar als fusieschool en welke ruimte is er voor een stap vooruit?