Algemene Onderwijsbond
www.aob.nl

Digiborden
www.digimeester.eu

Handboek ‘Krimp’
www.leerlingendaling.nl

Inspectie voor het Onderwijs
www.onderwijsinspectie.nl

Kennisnet
www.kennisnet.nl

Kids2b
www.kids2b.nl

Krimp Noord Nederland
kknn.vanmeernaarbeter.nl

Ministerie van Onderwijs
www.rijksoverheid.nl/ocw

PO Raad
www.poraad.nl

Stichting Noordkwartier
www.noordkwartier.nl

Vereniging voor Openbaar Onderwijs
www.voo.nl

Vos/ABB
www.vosabb.nl

Wet Medezeggenschap Scholen
www.infowms.nl