Een stap vooruit met Hilde Kruijskamp

Marenland wil in de beleidsperiode 2015 – 2019 flinke stappen zetten in uitdagend onderwijs, ouderbetrokkenheid, ondernemerschap en professionalisering. Hoe wordt daar vorm aan gegeven? In ieder Marenlandbulletin een medewerker aan het woord.

Een stap vooruit met Marga Lamain

Marenland wil in de beleidsperiode 2015 – 2019 flinke stappen zetten in uitdagend onderwijs, ouderbetrokkenheid, ondernemerschap en professionalisering. Hoe wordt daar vorm aangegeven? In ieder Marenlandbulletin een medewerker aan het woord